WITH YOU*TH

Zin

Narativ a teoretické zarámování metody

Aktivita je založena na kreativním ztvárnění životních zkušeností pomocí vlastního (fan)zinu, který pozitivním způsobem posílí všechny čtenáře*ky zinu, kteří*ré čelí podobné zraňující životní zkušenosti jako samotný*á autor*ka, a zároveň nabídne možná řešení všem lidem, kteří mají zájem obdobné situace ošetřit s respektem. Zin můžeme obecně definovat jako nezávisle a nekomerčně zpracované tiskoviny, které jsou nejčastěji produkovány fanoušky určité subkultury. Tvorba zinu ctí etiku DIY („Do it yourself“). Jedná se tedy o „podomácku“ vyrobené časopisy. Jsou vyrobeny za pomocí nůžek, papíru, lepidel, případně kopírky.

Psaní a tvorbu zinu můžeme vnímat jako akt sociální změny, během které se z konzumenta komerčních médií stává aktivní autor*ka. 1 Cílem aktivity je tedy posunout se od reflexe svých nenaplněných potřeb ve vztazích k obecné perspektivě, jak mohou být tyto potřeby ve vztazích naplněny. Nabídnou čtenářům*kám možná řešení budování respektujícího vztahu s lidmi čelícími specifickým stereotypům a očekáváním na základě jejich genderové identity či sexuální orientace. Pomocí zinu transformujeme osobní zkušenost k veřejné výzvě, která může být zárodkem širší sociální změny v přístupu a komunikaci v osobních vztazích.


  1. “Fanzin – Psací Stroj, Lepidlo a Kopírka .” A2 – Neklid Na Kulturní Frontě, 2006, https://www.advojka.cz/archiv/2006/39/fanzin-psaci-stroj-lepidlo-a-kopirka. ↩︎

Praktické informace k metodě

Velikost skupiny:

Aktivitu je možné realizovat v různě velkých skupinách v závislosti na tom, kolik máme dostupného kreativního materiálu.

Časový odhad na aktivitu:

Co budete potřebovat:

Průběh aktivity

Aktivita je založena na kreativní tvorbě zinu. Účastníci*ce mohou zin tvořit jednotlivě či ve skupinách.

„V životě jsme se mohli*y dostat nejednou do nepříjemné situace, kdy jsme čelili*y některému ze stereotypů o roli žen a mužů, stereotypům spojených s představami o LGBTQIA+ osobách či stereotypům spojených s chováním etnických skupin. Mohly to být situace, ve kterých jsme se necítli*y dobře, kdy nás někdo úmyslně či neúmyslně zranil, kdy nebyly naplněny naše potřeby. Ačkoliv se můžeme v těchto situacích cítit osamoceně či nepochopeně, nejsme jediní, kdo se nachází ve vztazích s lidmi, kteří nerozumí našim potřebám, a tím nás zraňují. Pokud však v sobě nalezneme dostatek sil a odvahy, může se náš příběh, naše pocity a myšlenky stát inspirací pro ostatní. Nejen pro ty, kteří mají podobnou životní zkušenost, ale také pro všechny ostatní, kteří chtějí s lidmi budovat respektující vztahy. Jednou z možných cest, jak můžeme sdílet náš příběh se světem, je forma zinu, tedy ručně, podomácku vyrobeného časopisu.“

lektorský tým NESEHNUTÍ

Jak vytvořit zin

Zin budeme tvořit jednotlivě či ve skupinách na základě jedné z potřeb z Řeky života, o které jsme společně diskutovaly*i ve třetí části aktivity Řeka života — „Potřeby a jejich naplnění ve vztazích“. Každá z těchto skupin či jednotlivých osob si může vybrat z předchozí diskuze jednu potřebu, a sice takovou, s níž chce dále pracovat. Všechny zúčastněné poté vyzveme, aby na základě této potřeby a závěrů předchozí diskuze vytvořili zin, který bude ilustrovat příběh či situaci, jak může být jimi vybraná potřeba ve vztazích naplněna či vyjádřena. Tyto příběhy a situace mohou například tématizovat, jak se mohou ostatní lidé zachovat, aby nepodporovali stereotypy a očekávání spojená s rolí mužů a žen či s LGBTQIA+ osobami. Dále mohou ztvárňovat různá poselství či vzkazy, které by chtěly*i účastnice*ci vzkázat lidem, aby lépe pochopili jejich prožívání a potřeby spojené s jejich genderovou identitou či sexuální orientací. Zin může být také vztažen k některé situaci z Řeky života a může ilustrovat, jak by tato situace mohla proběhnout, aby byla naplněna potřeba dotyčného, který v situaci čelil některému stereotypu či očekávání.

Zin by měl mít podobu časopisu, v němž bude kreativním způsobem komunikováno určité téma. Ve formátu i obsahu zinu se meze nekladou, můžeme pracovat s textovým i kresleným obsahem, s komiksem, používat různá hesla a slogany, obrázky, používat epiku či lyriku apod. Pro tvorbu zinu můžeme používat nejrůznější výstřižky z časopisů a magazínů, používat vlastní kresby a texty, koláže, razítka, látky. Pro lepší představivost, jak takový zin vypadá, můžete prezentovat již existující ziny jako například zin Meg-Johna Barkera HellYeahSelfCare, který nabízí různé možnosti, jak předcházet vyhoření a pečovat o sebe sama*samu, pokud se věnujete aktivismu. Můžeme také ukázat ilustrační video, které prezentuje různé formy zinů.

„Většina časopisů, které byly k dispozici, nebyla pro mě. Bylo těžké v nich najít něco, co se mě týká.“

Zpětná vazba Alexe – 17 let, transgender muž – na časopisy, s nimiž mohli*y participanti*ky během aktivit pracovat. Volba časopisů nereflektovala dostatečně různé genderové identity mladých lidí, a pro Alexe tak bylo těžké se s obsahy ztotožnit. Je proto důležité v přípravě na aktivity myslet také na to, aby materiály, které zúčastněným nabízíme k práci, zohledňovaly pestrost genderových identit.

Reflexe a ukončení aktivity

Na závěr aktivity vyzveme zúčastněné, aby své ziny představili ostatním. Během této prezentace je možné tématizovat:

V zinu „I am not property“ (Nikomu nepatřím) respondent ilustruje, se kterými situacemi či komentáři se on nebo jeho přátelé v různých vztazích setkávají. Tyto situace jsou ilustrovány odpověďmi na nevhodné otázky, se kterými se lidé, kteří nabourávají některé ze společenských stereotypů či mají ve společnosti menšinové zastoupení, mohou setkávat.

Respondent zinem částečně reaguje na potřebu sounáležitosti se (majoritní) skupinou a na potřebu přijetí osob, které mohou svým vzhledem, sexuální orientací či vlastnostmi nabourávat určité společenské stereotypy či představy. Většina společnosti tyto osoby ze své skupiny vyčleňuje na základě zdůrazňování jednotlivých rozdílů mezi oběma skupinami. Tyto rozdíly pak majorita vnímá jako neslučitelné. Naopak pro skupinu lidí, kteří mají menšinovou sexuální orientaci, genderovou identitu či nestereotypní vlasnosti, nemusí být jejich odlišnost natolik směrodatná, aby byla dominantním tématem pro jejich okolí.

Zároveň tyto zdůrazněné rozdíly může většina kategorizovat jako něco zvláštního a neobvyklého a může vnímat osoby jiného etnika či sexuální orientace jako objekt hodný pozorování. Na základě této domnělé „exotičnosti“ si majorita může nárokovat navazovat s těmito lidmi vztahy (buď mým nejlepším gay přítelem), vstupovat do intimní zóny těchto lidí (dotýkat se atypických vlasů, např. afro účesu) či zjišťovat intimní informace (např. explicitní dotazy na sexuální orientaci u nehetrosexuálních osob či dotazy na pohlavní orgány u trans lidí). Přistupují k těmto lidem jako k „exotickým“ věcem, se kterými si mohou libovolně zacházet a u nichž mají právo vstupovat do jejich soukromí, či se přímo domnívají, že tímto nevyžádaným způsobem projevují respekt nebo sympatie k dané osobě. Zin tak ve svém ztvárnění zároveň reaguje na potřebu autonomie a respektu, které se lidem jiné sexuální orientace, genderové identity či etnika nemusí vždy ve vztazích dostávat.

„Tvorbou zinu jsme vytvořili*y nabídku různých strategií pro posílení nás samotných v situacích a vztazích, kdy čelíme některému stereotypu či očekávání. Tyto strategie nemusí vyhovovat všem, ve všech situacích, avšak vědomí toho, že i někdo jiný se setkává s podobnými problémy či s nepochopením, může být pro mnohé posilující. Domníváme se, že naše ziny mohou inspirovat i další lidi v tom, jak se svými potřebami pracovat a jak je lépe v budoucnu ošetřit.“

„Rozhodl jsem se pro I am not property, protože jsem chtěl ukázat ty věci, které dělají ‚normální‘ lidi nám ‚jinejm‘, a tím dávají najevo, že nepatříme mezi ně, že jsme jakoby okořenění jejich života, aby se cítili zajímavěji.“

„Pak tady mám I identify as tired, protože většina lidí furt chce, abyste jim řekli, co jste – musíš být gay, hetero,… Takže já se identifikuju s tím, že jsem už unavenej z toho.“

Ben, 17 let, homosexuál

Ke stažení